MYportfolio

Madarak Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2013.06.20 - Csilcsalpfüzike
Csilcsalpfüzike

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO320, 1/30s
2013.06.06 - Gyurgyalag
Gyurgyalag

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO100, 1/200s
2013.06.06 - Gyurgyalag
Gyurgyalag

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO400, 1/200s
2013.06.06 - Gyurgyalag
Gyurgyalag

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO400, 1/125s
2013.05.15 - Zöldike
Zöldike

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO250, 1/500s
2013.05.15 - Tükörkép
Tükörkép (Zöldike)

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO640, 1/200s
2013.05.15 - Zöldike
Zöldike

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO640, 1/60s
2013.05.05 - Zöldike
Zöldike

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO800, 1/125s
2013.04.26 - "Tablókép"
"Tablókép" (Fácán - hím)

Canon EOS 30D + Sigma 400mm f/5.6 APO Tele Macro @5,6 ISO400, 1/50s
www.000webhost.com